Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen fullbordar avyttringen av sitt innehav i airBaltic, uppgående till 47,2%

January 30, 2009 15:20

SAS har fullbordat försäljningen av sitt innehav i airBaltic, uppgående till 47,2 %, till ledningen för airBaltic och mottagit försäljningslikvid i enlighet med försäljningsvillkoren kommunicerade den 18 december 2008.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2009 kl 15:20.

SAS Group Corporate Communications
För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, tel +46 70 997 1451

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here