Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen fullbordar avyttringen av sitt innehav i airBaltic, uppgående till 47,2%

January 30, 2009 15:20

SAS har fullbordat försäljningen av sitt innehav i airBaltic, uppgående till 47,2 %, till ledningen för airBaltic och mottagit försäljningslikvid i enlighet med försäljningsvillkoren kommunicerade den 18 december 2008.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2009 kl 15:20.

SAS Group Corporate Communications
För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, tel +46 70 997 1451

Latest news