Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen resultat för första kvartalet blev –934 MSEK.

April 28, 2009 13:07

Nyckeltal från SAS koncernens första kvartalsrapport idag:

• Resultat före engångsposter uppgick för första kvartalet till -934 (875) MSEK, en försämring med 59 MSEK

• Koncernen transporterade 5,7 miljoner passagerare

Resultatet i första kvartalet blev som förväntat svagt och uppgår till –934 MSEK före engångsposter i kvarvarande verksamheter.
Härtill kommer engångsposter om -90 MSEK rörande omstruktureringskostnader relaterade till Core SAS. Detta ger ett resultat före skatt på -1 024 MSEK. Första kvartalet är dock säsongsmässigt ett mycket svagt kvartal.

Mats Jansson, VD och koncernchef kommenterar:

Under det första kvartalet har den globala ekonomin fortsatt att snabbt försvagas i en sällan skådad takt. Beträffande helåret är marknaden ytterst oberäknelig och osäkerheten om tidpunkten för en återhämtning är fortsatt stor. Resultatet i första kvartalet blev som förväntat svagt, -934 MSEK för engångsposter. Det är därför tillfredställande att koncernens förnyade strategiska inriktning, ”Core SAS” i dess olika delar, implementeras planenligt. Vi reducerar kapaciteten och väljer bort olönsamma marknadsandelar. Att emissionen övertecknades är ett bra bevis på att marknaden tror på vår nya strategi.

Se delårsrapporten på www.sasgroup.net för ytterligare detaljerad information.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here