Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen säljer aktier i bmi till Lufthansa

October 1, 2009 08:00

SAS koncernen har ett aktieinnehav om 20% i det brittiska flygbolaget British Midland PLC (”bmi”). Enligt Core SAS strategin, med fokus på den nordiska hemmamarknaden, har detta innehav varit till försäljning. LHBD Holding Ltd. (”LHBD”) äger 80% av aktierna i bmi sedan 1 juli 2009. LHBD är ett bolag baserat i Storbritannien i vilket Deutsche Lufthansa AG (”Lufthansa”) äger 35%.

Den 30 september har SAS koncernen (”SAS”) ingått avtal med Lufthansa och LHBD om att sälja SAS 20% ägande i bmi till LHBD. Enligt avtalet köper LHBD SAS samtliga aktier i bmi för cirka 19 miljoner pund. Därutöver erlägger Lufthansa ytterligare 19 miljoner pund till SAS för upphörandet av SAS rättigheter enligt aktieägaravtalet från 1999. Totalt kommer SAS att erhålla likvida medel om 38 miljoner pund, vilket resulterar i en reavinst på cirka 420 MSEK. SAS kommer att erhålla ytterligare tilläggsköpeskilling från Lufthansa om ytterligare värden i bmi kan realiseras under en period begränsad till två år.

Efter transaktionen kommer SAS att ha en maximal exponering på 19 miljoner pund inom en period begränsad till två år i händelse av en väsentligt negativ finansiell utveckling av bmi och uteblivet finansiellt stöd från Lufthansa.

SAS har varit aktieägare i bmi sedan 1989 och kommer fortsätta att samarbeta med bmi genom medlemskapet i Star Alliance.

SAS Group Corporate CommunicationsFör ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451Om bmi
bmi är det näst största flygbolaget på London Heathrow och flyger till destinationer inom Storbritannien, Europa, Mellanöstern, Centralasien och Afrika. bmi är medlem i Star Alliance, en allians bestående av 24 internationella flygbolag.

Latest news