Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens årsredovisning för 2008

March 12, 2009 23:59

Vid dagens styrelsemöte i SAS AB framlades och godkändes SAS koncernens och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för 2008.

Årsredovisningen för 2008, omfattande SAS koncernen, finns nu tillgänglig som .pdf på internet, www.sasgroup.net under Investor Relations/Reports and presentations/Annual reports och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare och andra intressenter.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår till årsstämman att utdelning till SAS AB’s aktieägare ej lämnas för verksamhetsåret 2008. Detta motiveras av SAS koncernens svaga finansiella position och kassaflöde, varför finansiellt handlingsutrymme är av stor vikt för att hantera kommande omstruktureringar och investeringar.

Årsstämma
Årsstämman i SAS AB avhålls den 31 mars 2008 kl 14.00 på SAS koncernens huvudkontor,
Frösundaviks allé 1, Solna. Aktieägare äger även rätt att delta på stämman från lokal i
Köpenhamn (Radisson SAS Scandinavia) och i Oslo (Radisson SAS Plaza Hotel).

För ytterligare information:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor relations, + 46 8 797 1451

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here