Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens finansiella kalender 2010

December 28, 2009 08:30

SAS koncernen planerar att under 2010 avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2009, 2010-02-09
Årsredovisning 2009, 2010-03-12
Delårsrapport jan-mar 2010, 2010-04-26
Delårsrapport apr-jun 2010, 2010-08-18
Delårsrapport jul-sep 2010, 2010-11-10

Årsstämma
SAS AB’s årsstämma planeras att äga rum den 13 april 2010.

Trafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2010 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). (Trafiktal för december månad kommer att publiceras den 12 januari och trafiktalen för januari på samma dag som bokslutskommunikén den 9 februari 2010).

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Financial Calendar

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here