Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens finansiella kalender 2010

December 28, 2009 08:30

SAS koncernen planerar att under 2010 avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2009, 2010-02-09
Årsredovisning 2009, 2010-03-12
Delårsrapport jan-mar 2010, 2010-04-26
Delårsrapport apr-jun 2010, 2010-08-18
Delårsrapport jul-sep 2010, 2010-11-10

Årsstämma
SAS AB’s årsstämma planeras att äga rum den 13 april 2010.

Trafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2010 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). (Trafiktal för december månad kommer att publiceras den 12 januari och trafiktalen för januari på samma dag som bokslutskommunikén den 9 februari 2010).

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Financial Calendar

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news