Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för april 2009: Minskad kapacitet ger positiv effekt på kabinfaktorn

May 8, 2009 11:05

SAS Koncernen reducerade kapaciteten med 20,6 % under april vilket är en viktig förklaring till att trafiken minskade med 18,4 %. Kabinfaktorn förbättrades med 2,0 procentenheter och uppgick till 72,5 %. Kapacitetsreduktionen är även påverkad av att påsken i år inföll i april. För mars månad var yielden för Scandinavian Airlines 9,2 % högre än föregående år. Yielden förväntas bli negativ i april, till följd av påskeffekten. För mars och april förväntas den sammantagna yieldutvecklingen att bli positiv.

Scandinavian Airlines totala kabinfaktor ökade med 2,0 procentenheter och uppgick till 73,4 %.

– Effekterna av den globala recessionen är omfattande i hela flygindustrin och ett flertal aktörer genomför nu olika åtgärder för att hantera situationen. Under april har vi minskat kapaciteten med ytterligare 6 flygplan vilket bidrar positivt till att kabinfaktorn förbättras. Vi fortsätter reducera kapaciteten i enlighet med Core SAS med målsättningen att ytterligare förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan. Strategi Core SAS innebär en minskning av koncernens kapacitet med ca 20 %. Att yielden för mars och april sammantaget fortsätter att ha en positiv utveckling är ett gott tecken i denna mycket oberäkneliga marknad, säger Mats Jansson SAS VD och koncernchef.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here