Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för augusti 2009: Mer välfyllda flyg men ökad yieldpress

September 7, 2009 11:00

SAS koncernen reducerade kapaciteten med 20,5% under augusti men trafiken minskade med 17,1%. För tredje månaden i rad reducerade SAS kapaciteten snabbare än nedgången i efterfrågan. Den positiva utvecklingen av kabinfaktorn sedan juli fortsatte således under augusti och kabinfaktorn förbättrades med 3,1 procentenheter till 76,1%.

För juli månad var yielden för Scandinavian Airlines 3,2% lägre än samma period föregående år. Den negativa yieldutvecklingen förväntas försämras ytterligare i augusti på grund av den lägre efterfrågan och de fortsatta effekterna av den globala recessionen på affärstrafiken. Implementeringen av Core SAS ligger väl före plan och kapaciteten reduceras planenligt.

– Effekterna av den globala recessionen är omfattande och vi ser snabbt fallande intäkter i hela flygindustrin. Vi möter detta genom kapacitetsreduktioner, offensiva marknadsaktiviteter och kostnadsreduktioner. Vår kabinfaktor stiger i en marknad med fallande efterfrågan vilket visar att den kapacitetsminskning vi genomfört tillsammans med våra många offensiva marknadsinitiativ ger effekt. Det är även tillfredställande att implementeringen av de kostnadsbesparande åtgärderna inom koncernens strategiska inriktning Core SAS som totalt uppgår till SEK 4,5 miljarder ligger före plan. Att vi nu indikerar en ytterligare nedgång i yielden för augusti tyder på fortsatt yieldpress och visar vikten av att samtliga kostnadsåtgärder inom Core SAS strategin genomförs. Att vi nu ser en kraftigare nedgång i yielden visar med all tydlighet behovet av att snabbt förhandla fram konkurrenskraftiga kollektivavtal med marknadsmässiga villkor, säger Mats Jansson SAS VD och koncernchef.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news