Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för december 2008: Svagare efterfrågan gav minskad trafik, men något bättre yield förväntas under december.

January 12, 2009 11:10

SAS koncernens trafik minskade under december med 12,5% och antalet passagerare uppgick till 2,2 miljoner. De lägre volymerna är en följd av kapacitetsminskningar och lägre efterfrågan. Kabinfaktorn minskade under månaden med 1,7 procentenheter och uppgick till 64,8%. För november månad var yielden för Scandinavian Airlines 3.3 % högre än föregående år. Yielden förväntas även stärkas ytterligare i december. Att efterfrågan minskar syns tydligt på den interkontinentala trafiken där efterfrågan för både Asien och USA sjunker betydligt.

Scandinavian Airlines reducerade kapaciteten med 5% under månaden, vilket till viss del kompenserat den lägre efterfrågan där både SAS Danmark och SAS Sverige uppvisade förbättrade kabinfaktorer. Scandinavian Airlines totala kabinfaktor sjönk emellertid med 3,2 p.e och uppgick till 66,1 %. Spanairs kapacitet reducerades med 28,2%%, vilket är i linje med de tidigare annonserade åtgärder.

– Kapaciteten minskade totalt inom koncernen med 10%, vilket är en helt nödvändig anpassning till den kraftiga konjunkturnedgången. Försvagningen i den reala ekonomiska tillväxten påverkar resande i allra högsta grad. Ytterligare kapacitetsanpassningar kommer troligen att genomföras under 2009. Att yielden var upp 3,3% och förväntas stärkas ytterligare något i december är positivt i denna utmanande miljö, säger Mats Jansson koncernchef och VD SAS koncernen.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

—————————————————————————

Fortsatt högre beläggning hos SAS Sverige

Den positiva trenden med allt fler välfyllda flygplan hos SAS Sverige fortsatte även under december. Snittbeläggningen blev 65 procent, vilket är två procentenheter bättre än december 2007.

– Vi flyger till efterfrågade destinationer och på tider när kunderna vill resa. Vi noterar att SAS under månaden utvecklats särskilt starkt i trafiken mellan Stockholm och Dublin, Istanbul och Aten liksom mellan Stockholm och Umeå, Luleå och Kalmar. Att beläggningen ombord ökar visar att vi har lyckats anpassa utbudet till en minskad efterfrågan, säger Tobias Jönsson, tf kommersiell chef SAS Sverige.

Statistiken påverkas i december av att julperioden 2008 var två dagar längre än julperioden 2007 då antalet flygningar är kraftigt reducerade.

SAS Sverige totalt: Utbudet uttryckt i flugna stolskilometer (ASK) minskade med 13 procent medan efterfrågan uttryckt i betalda passagerarkilometer (RPK) minskade med tio procent. Beläggningen ombord ökade med två procent till 65 procent.

Europatrafiken: Flugna stolskilometer minskade med tio procent medan betalda passagerarkilometer minskade med sju procent. Beläggningen ombord var 66 procent.

Till och från övriga skandinaviska länder: Flugna stolskilometer minskade med nio procent medan betalda passagerarkilometer minskade med 14 procent. Beläggningen ombord var 59 procent.

Inrikestrafiken: Flugna stolskilometer minskade med 17 procent medan betalda passagerarsiffror minskade med 13 procent. Beläggningen ombord var 66 procent. Statistiken för inrikestrafiken påverkas av att flyglinjen mellan Stockholm och Örnsköldsvik lades ner den 15 december.

För mer information:
Tobias Jönsson, tf kommersiell chef SAS Sverige, 0709 – 97 20 51
Niclas Härenstam, presschef SAS Sverige, 08 – 797 18 25

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here