Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för februari 2009: Minskad efterfrågan kräver fortsatt anpassning av kapacitet

March 6, 2009 11:15

SAS koncernens trafik minskade under februari med 20.1%, varav 3% är en effekt av skottåret. Antalet passagerare uppgick till 1.8 miljoner. De lägre volymerna är en konsekvens av lägre kapacitet i kombination med lägre efterfrågan. Kabinfaktorn minskade under månaden med 6.1 procentenheter och uppgick till 61.9%. För januari månad var yielden för Scandinavian Airlines 1% högre än föregående år. Yielden förväntas bli något mer positiv under februari.

Scandinavian Airlines reducerade kapaciteten med 12,9%, vilket till viss del kompenserat den snabbt fallande
efterfrågan. Scandinavian Airlines totala kabinfaktor sjönk med 6,4 p.e och uppgick till 62.5 %. Efterfrågan föll mest inom den interkontinentala trafiken där beläggningen minskade med 11.1%, vilket är en konsekvens av den globala ekonomiska avmattningen vilket är ett mönster i hela flygbranschen.

– Vi fortsätter att anpassa kapaciteten för att hantera den fallande efterfrågan. Effekterna av den globala nedgången syns nu tydligast inom det interkontinentala resandet. Core SAS innebär bland annat ytterligare kapacitetsneddragningar uppgående till totalt ca 18% som kommer att genomföras under 2009 samt 2010. Att yielden fortsätter att ha en positiv utveckling är ett gott tecken i denna fortsatt mycket utmanande marknad, säger Mats Jansson SAS VD och koncernchef.För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news