Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för januari 2009: Minskad kapacitet och förstärkt yield på en marknad påverkad av den rådande lågkonjunkturen

February 6, 2009 11:12

SAS koncernens trafik minskade under januari med 14,8% och antalet passagerare uppgick till 1,7 miljoner. De lägre volymerna är en följd av kapacitetsminskningar och lägre efterfrågan. Kabinfaktorn minskade under månaden med 3,6 procentenheter och uppgick till 60,7%. För december månad var yielden för Scandinavian Airlines 5 % högre än föregående år. Yielden förväntas även vara positiv under januari.

Scandinavian Airlines reducerade kapaciteten med 10,1%, vilket till viss del kompenserat den lägre efterfrågan. Scandinavian Airlines totala kabinfaktor sjönk emellertid med 3,8 p.e och uppgick till 61,3 %.

– Vi fortsätter att anpassa kapaciteten, vilket är helt nödvändigt beroende på lågkonjunkturen som påverkar resandet i allra högsta grad. Det är mot den bakgrunden som vi nu har lanserat det omfattande strategiprogrammet Core SAS. Att yielden fortsätter att ha en stark utveckling är mycket positivt i denna utmanande marknad, säger Mats Jansson SAS VD och koncernchef.

Läs trafiktalen i sin helhet på www.sasgroup.net

SAS Group Corporate Communications
För ytterligare information, vänligen kontakta
Claus Sonberg, kommunikationsdirektör SAS koncernen, +46 70 997 1660

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here