Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för juli 2009

August 7, 2009 11:01

Reducerad kapacitet och god semestertrafik gav förbättrad kabinfaktor, men fortsatt press på yielden SAS koncernen reducerade kapaciteten med 17,3 % under juli vilket är den viktigaste förklaringen till att trafiken minskade med 13,6 %. Kabinfaktorn uppgick till 83,8 % och ökade således med 3,6 procentenheter. Detta är första gången vi ser en god ökning av kabinfaktorn sedan implementeringen av Core SAS. För juni månad var yieldutveckling för Scandinavian Airlines 7,6 % lägre än samma period föregående år. Den negativa yieldutvecklingen förväntas fortsätta i juli på grund av en lägre efterfrågan och de fortsatta effekterna av den globala recessionen. Implementeringen av Core SAS ligger väl före plan och vi fortsätter att snabbt reducera kapaciteten.

– Effekterna av den globala recessionen är omfattande i hela flygindustrin. Detta syns tydligt i vissa av våra större europeiska konkurrenters finansiella rapportering för andra kvartalet. Vår kabinfaktor stiger emellertid i en marknad med fallande efterfrågan vilket är positivt. Detta visar att den kapacitetsminskning vi genomfört tillsammans med våra försäljningskampanjer verkligen fått effekt samtidigt som vi upplevt en ganska god semestertrafik. Att vi indikerar en fortsatt nedgång i yielden för juli och framåt påvisar ytterligare den extremt svåra situation hela flygindustrin fortsatt befinner sig i. Detta gör att ytterligare åtgärder utöver Core SAS för att minska koncernens kostnader är helt nödvändiga.

Det är glädjande att den för våra kunder så viktiga punkligheten fortsätter att vara mycket god samtidigt som vår kundnöjdhet är den högsta sedan maj 2007, säger Mats Jansson SAS VD och koncernchef.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here