Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för juni 2009: Bättre balans mellan utbud och efterfrågan, men ökad press på yielden

July 7, 2009 11:00

SAS koncernen reducerade kapaciteten med 14.1 % under juni vilket är den viktigaste förklaringen till att trafiken minskade med samma siffra, 14.1 %. Kabinfaktorn var oförändrad och uppgick till 76.7 %. För maj månad var yielden för Scandinavian Airlines 5,3 % lägre än under samma period föregående år. Yieldutvecklingen förväntas även vara fortsatt negativ i juni på grund av den lägre efterfrågan och de fortsatt negativa ekonomiska effekterna av den globala recessionen.

Implementeringen av Core SAS ligger före ursprunglig plan. Detta kombinerat med att andra kostnader för implementeringen ökat gör att omstruktureringskostnaderna totalt kommer öka betydligt mot vad som tidigare indikerats. Den största delen av de totala omstruktureringskostnaderna kommer framförallt att påverka 2009 med betoning på andra kvartalet där omstruktureringskostnaderna förväntas bli över 1 miljard SEK.

– Yieldpressen visar tydligt på vilken extremt svår situation hela flygindustrin befinner sig i. Den kapacitetsreducering vi genomfört börjar emellertid att ge effekt och vi ser nu hur vi bättre uppnår balans mellan utbud och efterfrågan. Ett flertal flygbolag genomför nu drastiska åtgärder för att kunna hantera den snabbt fallande efterfrågan. Vi fortsätter att reducera kapaciteten i enlighet med strategin Core SAS samtidigt som vi genomför ett flertal nya intiativ för att öka koncernens intäkter.

Den operativa kvaliteten och kundnöjdheten fortsätter att förbättras och är nu den bästa på många år. Det är glädjande att våra medarbetare fortsätter att göra en väldigt god insats för våra kunder i denna för hela flygindustrin extremt svåra situation säger Mats Jansson, SAS VD och koncernchef.För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news