Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för maj 2009: Minskad efterfrågan ger press på yielden

June 5, 2009 11:05

SAS koncernen reducerade kapaciteten med 16,7 % under maj vilket är en viktig förklaring till att trafiken minskade med 18,1 %. Kabinfaktorn minskade med 1,2 procentenheter och uppgick till 71,5 %. För mars och april månad var yielden för Scandinavian Airlines 1,7 % lägre än föregående år. Yielden förväntas bli negativ i maj på grund av en lägre efterfrågan och effekterna av den globala recessionen. Implementeringen av Core SAS pågår väl enligt plan men mot bakgrund av våra kraftfulla åtgärder så kommer omstruktureringskostnaderna att öka betydligt mot vad som tidigare indikerats. Den största delen av de totala omstruktureringskostnaderna kommer framförallt att påverka 2009.

– Effekterna av den globala recessionen är omfattande i hela flygindustrin och ett flertal aktörer genomför nu olika åtgärder för att hantera situationen. Det är positivt att kabinfaktorn stabiliserats något vilket indikerar att den kapacitetsminskning vi genomfört nu börjar få effekt. Vi fortsätter att snabbt reducera kapaciteten i enlighet med Core SAS med målsättningen att ytterligare förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan. Strategi Core SAS innebär bland annat en minskning av koncernens kapacitet med totalt 20 %. Att vi nu indikerar en nedgång i yielden för maj påvisar ytterligare den extremt svåra situation hela flygindustrin befinner sig i. Det är samtidigt glädjande att den för våra kunder så viktiga punkligheten fortsätter att förbättras och uppvisar fortsatta rekordnivåer, säger Mats Jansson SAS VD och koncernchef.För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news