Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för november 2009: Fortsatt förbättring av kabinfaktorn, men press på yielden

December 7, 2009 11:01

SAS koncernens trafik minskade med 11,3% under november vilket är mindre än den genomförda neddragningen av kapaciteten uppgående till 13,5 %. Detta i kombination med marknadsaktiviteter har resulterat i att kabinfaktorn förbättrades för femte månaden i rad jämfört med föregående år. Under november ökade kabinfaktorn med 1,7 procentenheter och uppgick till 67,2%. Yielden minskade under oktober med 11,3% jämfört med föregående år till följd av den lägre efterfrågan och de fortsatta effekterna av den svaga globala ekonomin. För november förväntas yielden fortsätta vara kraftigt negativ i jämförelse med föregående år.

Punkligheten fortsätter att vara hög och uppgick till 91,3% under november, vilket placerar SAS som ett av de mest punktliga flygbolagen i världen samtidigt som kundnöjdheten fortsatt är god.

– Det är uppenbart att våra åtgärder inom Core SAS ger effekt, vilket kanske tydligast visas genom att kabinfaktorn ökat fem månader i rad. Det är samtidigt glädjande att SAS fortsatt behåller sin mycket starka marknadsposition på de centrala europeiska affärslinjerna.

Ökad kapacitet och prispress på den Nordiska marknaden samt mindre affärsresande ger press på yielden. Nedgången i yielden under oktober och november kommer att påverka resultatet negativt under fjärde kvartalet. Detta påvisar hur viktigt det är att vi genomför de kostnadsbesparande åtgärderna inom Core SAS, som fortsatt implementeras enligt plan. Ledningen utvärderar ytterligare åtgärder för att förbättra vårt relativa kostnadsläge mot våra konkurrenter” säger Mats Jansson, VD och koncernchef SAS AB.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here