Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för oktober 2009: Stark ökning av kabinfaktor, men fortsatt press på yielden

November 6, 2009 11:00

Trafiken i SAS minskade med 13.5% i oktober vilket är betydligt mindre än den planerade neddragning av olönsamma linjer samt kapacitetsanpassningar som i oktober uppgår till 18.6%. Eftersom trafiken minskade mindre än kapacitetsreduktionen förbättrades kabinfaktorn med 4,3 procentenheter och uppgick till 74,3%. För september månad sjönk yielden för Scandinavian Airlines med 9,4% jämfört med föregående år. Den negativa yieldutvecklingen förväntas fortsätta i oktober på grund av en lägre efterfrågan och de fortsatta effekterna av den svaga globala ekonomin.

Punkligheten fortsätter att vara mycket god och uppgick till 90,7% under oktober, vilket placerar SAS som ett av de mest punktliga flygbolagen i världen samtidigt som kundnöjdheten är den högsta sedan januari 2007.

– Till följd av kapacitetsanpassningarna inom Core SAS som implementeras enligt plan samt våra offensiva marknadsinitiativ förbättrades vår kabinfaktor betydligt under oktober. Nedgång i yielden i oktober kommer att påverka resultatet negativt för det fjärde kvartalet 2009. Vi har gjort framsteg i förhandlingarna med fackföreningarna, men trots en samsyn beträffande behovet av kostnadsreduktioner har vi inte lyckats nå avtal med de tre pilotföreningarna samt kabin Danmark. Vi har därmed fortfarande en kostnadsnackdel mot våra nyetablerade konkurrenter. Målet att eliminera kostnadsgapet kvarstår. Ledningen kommer nu att utvärdera olika lösningar för att stänga det återstående kostnadsgapet” säger Mats Jansson, VD och koncernchef SAS AB.För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news