Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS’ konsernsjef deltar på FNs klimatoppmøte

September 21, 2009 14:30


Formålet er å samle ledere fra ulike bransjer og organisasjoner for å bygge et politisk momentum og felles plattform i forkant av FNs klimakonferanse i København i desember.

Mats Janssons er en av tre flyselskapsledere som er til stede. Hans og SAS’ rolle i forumet er å presentere og beskrive den globale flybransjeorganisasjonen IATAs innspill på en global løsning for flyet i en kommende Københavnsprotokoll.

– Det er et viktig oppdrag å delta i New York og i FN for å beskrive flybransjens miljøplattform for verdens ledere, sier Mats Jansson, konsernsjef i SAS.

SAS har vært en sterk pådriver for å utvikle IATAs samlede miljøplattform. Den ble presentert i samband med World Business Summit i København tidligere i år, der SAS blant annet var partner. Det unike med IATAs miljøplattform er at det er første gang en global industri har blitt enig om et felles miljømål.

I korthet innebær IATAs miljømål;
• Bransjens gjennomsnittelige drivstoffeffektivitet skal forbedres med 1,5% per år mellom 2009 og 2020
• Bransjens bidrag etter år 2020 skal være kulldioksidnøytral
• Bransjens totale kulldioksidutslipp skal halveres fram til og med 2050, sammenlignet med 2005.

– SAS’ eget miljømål er å minske vårt totale klimapåvirkende utslipp med minst 20% til og med år 2020. Det er tøffere enn IATA’s mål, men for en global industri er det ambisiøst og faktisk helt unikt at vi har fått enighet, avslutter Mats Jansson.

Les mer om SAS miljømål på https://www.sasgroup.net/miljo

SAS Group Corporate CommunicationsFor ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Hans Ollongren, Senior Vice President Corporate Public Affairs, SAS konsernet, +46 8 797 1950
Niels Eirik Nertun, Miljødirektör, SAS konsernet, +47 9571 78 12SAS Group er det sjette største flyselskapet i Europa, målt i antall passasjerer. I 2008 transporterte konsernet totalt 31 millioner passasjerer med en flåte på 255 fly til 176 destinasjoner. I Norge har SAS 54 fly, hovedsaklig av typen Boeing 737. SAS i Norge transporterte i 2008 drøyt 10 millioner passasjerer.

Latest news