Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS nyemission övertecknad

April 8, 2009 07:26

Det preliminära resultatet för SAS AB:s (”SAS”) nyemission, för vilken teckningstiden löpte ut den 6 april 2009, visar att cirka 98,6 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 24,7 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Således är nyemissionen övertecknad med cirka 23,3 procent och garantiåtagandena behöver ej tas i anspråk.

SAS kommer genom nyemissionen att tillföras cirka 6 miljarder SEK före transaktionskostnader.

”Vi är glada att våra aktieägare, såväl som nya investerare, har visat förtroende och stöd för SAS och vår nya strategi, Core SAS. Vi kommer att använda emissionslikviden till att förstärka vår kapitalstruktur och att underlätta implementeringen av Core SAS. Efter implementeringen av Core SAS kommer vi ha ett mer fokuserat kommersiellt erbjudande, en mer kostnads- och beslutseffektiv organisation, och vara bättre positionerade för en förbättrad lönsamhet och för att möta framtida utmaningar.”, säger Mats Jansson, verkställande direktör och koncernchef för SAS Group.

Personer som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med prospektet som publicerades den 17 mars 2009.

Det slutliga resultatet av nyemissionen kommer att offentliggöras omkring den 15 april 2009 och tecknare som har tilldelats aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att bli underrättade kort därefter.

Sista dagen för handel i BTA 1 beräknas vara omkring den 17 april 2009. De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Copenhagen and Oslo Børs omkring den 20 april 2009. Den första dagen för handel i BTA 2 beräknas vara omkring den 21 april 2009 och den sista dagen för handel i BTA 2 beräknas vara omkring den 30 april 2009 på NASDAQ OMX Stockholm och omkring den 1 maj 2009 på NASDAQ OMX Copenhagen.

J.P. Morgan, Nordea och SEB Enskilda agerade Joint Lead Managers och Joint Bookrunners i nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 8 797 14 51
SAS Group Investor relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2009 kl. 07.00.

Latest news