Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS vælger biofuel

September 3, 2009 15:26

SAS sætter bæredygtig flytransport og biofuel på dagsordenen, når miljøkonferencen Nordic Climate Solutions løber af stablen i Bella Centret den 8. og 9. september.

SAS har som mål at være blandt de allerførste flyselskaber, der blander anden generations biofuel i det flybrændstof, der anvendes i dag. Hermed kan man opnå en væsentlig reduktion af CO2 udledningen. Samtidig kan en øget produktion af biofuel være med til at styrke en økonomisk udvikling i dele af verden, hvor anden produktion er besværlig.

En officiel godkendelse af en 50 % blanding af biofuel og traditionelt brændstof forventes medio 2010, og en lang række producenter over hele verden står på spring for at levere biologisk producerede råvarer. SAS og den øvrige flyindustri stiller krav om, at produktion og produkter skal være bæredygtig og ikke må være i konflikt med adgangen til fødevarer og vand.

Den 9. september kl. 16.45-17.30 er SAS vært for en woorkshop om biofuel på konferencens stand 7.

Her ser man på mulighederne og vanskelighederne ved at satse på biofuel, og hvilke forudsætninger der skal være på plads, før flyselskaberne kan tage biofuel i brug. Miljøeksperter fra SAS og Boeing samt professor i Biomass Technology, Claus Felby vil være til stede på workshoppen.

”Det er en kendsgerning, at flyvning påvirker miljøet. Det hverken kan eller vil vi modsige, selvom flyvning kun står for 2-3 procent af det globale udslip af CO2. Vi vil gerne gå i forreste række for at få vendt udviklingen. Man skal kunne flyve med SAS med god samvittighed vel vidende, at SAS gør sit yderste for at minimere flyrejsens klimapåvirkning,” siger chef for SAS i Danmark, Flemming Jensen.

Og Flemming Jensen deltager på konferencens anden dag den 9. september i en paneldiskussion, hvor flybranchens udfordringer og SAS initiativer på miljøområdet er blandt temaerne.

SAS har en målsætning om at nå en 20 % CO2 reduktion inden 2020, og selskabet støtter en langsigtet vision om flyvning med nul udslip i 2050. Derfor er der igangsat en lang række aktiviteter i SAS, som alle skal bidrage til at nå målene. Se mere om dette på www.sas.dk/da/Om-SAS-Danmark2/Miljo/.

SAS er Official Airline og Greening Partner. Det betyder blandt andet, at alle de deltagere, der vælger at flyve med SAS til konferencen, bliver CO2- kompenseret. Målet med konferencen er at bidrage med inputs og anbefalinger til stats- og regeringslederne, når de mødes til COP15 i december i København.

Yderligere oplysninger:
Miljøchef i SAS Martin Porsgaard +45 3232 4136

Latest news