Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS vant avtale med 16 statlige virksomheter i Midt-Norge

October 2, 2009 10:24

16 statlige virksomheter med hovedkontor i Midt-Norge har gjennomført anbudsrunder for flyreiser de neste 3 årene. Avtalene gjelder reiser i Norge og Skandinavia. SAS ble valgt som eneste leverandør av flyreiser på grunn av selskapets priser, rutetilbud, kvalitet/service og miljø. Dette er en av de aller største flyavtaler som inngås lokalt i Midt-Norge, med en årlig verdi på flyreiser på over 50 millioner kroner. NTNU er den største enkelt-aktør i avtalen.

Regionssjef i SAS Midt-Norge, Steinar Gjølme, er svært godt fornøyd med valget de statlige virksomhetene har gjort.

– Dette er en meget attraktiv flyavtale å få, både ut fra det store antall reiser de representerer hvert år, samt at disse samlet er blant de aller største kundene på ruten mellom Trondheim og Oslo. Valget av SAS som leverandør for de neste 3 år, viser at vårt store rutenett innenlands, med mange avganger som er tilpasset de forretningsreisende, som den kvalitet vi har vedr punktlighet og service, er elementer som har hatt stor betydning for valget av SAS, sier Steinar Gjølme.

Også representanten for de 16 statsetatene, assisterende fylkesmann Odd Inge Mjøen, er svært godt fornøyd med avtalen.

– En slik avtale betyr store innsparinger når det gjelder reisekostnader for etatene knyttet til flyreiser, sier han. Spesielt fremhever han samarbeidet mellom etatene, som gjennom en slik felles avtale sparer store ressurser i selve innkjøpsprosessen, og som til sammen selvsagt får et langt bedre tilbud enn om hver enkelt av etatene skulle ha forhandlet fram en avtale alene, sier Mjøen.

Mer info om avtalen kan gis ved henvendelse til :

Trond Persson, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, telefon 73199111
Steinar Gjølme, SAS Scandinavian Airlines Norge, telefon 95714020www.twitter.com/sasgroup
www.facebook.com/flysas

SAS Group er det sjette største flyselskapet i Europa, målt i antall passasjerer. I 2008 transporterte konsernet totalt 31 millioner passasjerer med en flåte på 255 fly til 176 destinasjoner. I Norge har SAS 54 fly, hovedsaklig av typen Boeing 737. SAS i Norge transporterte i 2008 drøyt 10 millioner passasjerer.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here