Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS VD och koncernchef deltar i FN:s klimattoppmöte

September 21, 2009 14:30

Den 22 september deltar SAS VD och koncernchef Mats Jansson tillsammans med andra toppledare i FN’s Leadership Forum on Climate Change i New York. På deltagarlistan återfinns bland annat regeringscheferna från de Nordiska länderna, samt koncerncheferna för ett stort antal multinationella företag. Syftet är att samla ledare från olika verksamheter och organisationer för att bygga ett politiskt momentum och samsyn inför FN’s klimatkonferens i Köpenhamn i december.

SAS och Mats Janssons roll på forumet är att, som en av tre flygbolagsledare, presentera och beskriva den globala flygbranschorganisationen IATA’s inspel på en global lösning för flyget i ett kommande Köpenhamnsprotokoll.

– Det är ett mycket angeläget uppdrag att delta i New York och i FN för att beskriva flygbranschens miljöplattform för världens ledare, säger Mats Jansson, SAS VD och koncernchef.

SAS har varit starkt pådrivande i att utveckla IATA’s gemensamma miljöplattform. Den presenterades i samband med World Business Summit i Köpenhamn tidigare i år där SAS bland annat var partner. Det unika med IATA’s miljöplattform är att det är första gången som en global industri har enats om gemensamma miljömål.

I korthet innebär IATA’s miljömål att;
• Branschens genomsnittliga bränsleeffektivitet skall förbättras med 1,5 procent per år mellan 2009 och 2020
• Branschens tillväxt efter år 2020 skall vara koldioxidneutral
• Branschens totala koldioxidutsläpp skall halveras fram till och med år 2050 jämfört med år 2005

– Vårt eget miljömål är att minska våra totala klimatpåverkande utsläpp med minst 20% till och med år 2020. Det är tuffare än IATA’s mål, men för en global industri är det ambitiöst och faktiskt helt unikt att vi fått enighet, avslutar Mats Jansson.

Läs mer om SAS miljömål på https://www.sasgroup.net/miljo

SAS Group Corporate CommunicationsFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Ollongren, Senior Vice President Corporate Public Affairs, SAS koncernen, +46 8 797 1950
Niels Eirik Nertun, Miljödirektör, SAS koncernen, +47 9571 78 12

Latest news