Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Slutlig omräkning av teckningskursen till DKK – för teckning med teckningsrätter

April 2, 2009 15:45

Såsom tidigare offentliggjorts har SAS AB (”SAS”) beslutat att genomföra en nyemission av aktier om högst cirka 6 miljarder SEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Teckningskursen är 2,63 SEK per aktie. Innehavare av teckningsrätter registrerade i Danmark som väljer att utnyttja teckningsrätter betalar ett belopp i DKK motsvarande teckningskursen 2,63 SEK per aktie.

Den slutliga valutaomräkningen är fastställd och resulterade i ett belopp om 1,819233 DKK att betalas per aktie. Omräkningskursen för teckning med teckningsrätter baseras på ECB:s fixing växelkurs kl. 14:15 den 2 april 2009, justerad enligt beskrivningen i prospektet, vilket har godkänts av SAS styrelse och publicerades den 17 mars 2009.

Prospektet och en informationsbroschyr på danska finns tillgängligt hos Nordea Bank Danmark på telefonnummer +45 33 33 50 92 och på SAS hemsida www.sasgroup.net.

SAS Group Investor Relations
För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 8 797 14 51

Latest news