Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Slutlig omräkning av teckningskursen till DKK – för teckning med teckningsrätter

April 2, 2009 15:45

Såsom tidigare offentliggjorts har SAS AB (”SAS”) beslutat att genomföra en nyemission av aktier om högst cirka 6 miljarder SEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Teckningskursen är 2,63 SEK per aktie. Innehavare av teckningsrätter registrerade i Danmark som väljer att utnyttja teckningsrätter betalar ett belopp i DKK motsvarande teckningskursen 2,63 SEK per aktie.

Den slutliga valutaomräkningen är fastställd och resulterade i ett belopp om 1,819233 DKK att betalas per aktie. Omräkningskursen för teckning med teckningsrätter baseras på ECB:s fixing växelkurs kl. 14:15 den 2 april 2009, justerad enligt beskrivningen i prospektet, vilket har godkänts av SAS styrelse och publicerades den 17 mars 2009.

Prospektet och en informationsbroschyr på danska finns tillgängligt hos Nordea Bank Danmark på telefonnummer +45 33 33 50 92 och på SAS hemsida www.sasgroup.net.

SAS Group Investor Relations
För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 8 797 14 51

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here