Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Verksamheten i SAS Ground Services (SGS) Finland övergår till ISS Palvelut Oy

June 2, 2009 12:15

SAS affärsverksamhet för marktjänsterna i Finland överförs genom överlåtelse av rörelse till ISS Palvelut
SAS dotterbolag SGS Finland, som ansvarar för affärsverksamheten för marktjänsterna i Finland, överförs till ISS Palvelut genom ett avtal om överlåtelse av rörelse. Avtalet ingicks den 1 juni 2009. Alla anställda på SGS Finland, totalt 334 personer, övergår till ISS Palvelut som s.k. gamla anställda.
Överlåtelsen av rörelsen är en del av SAS koncernens affärsstrategi Core SAS. Målet för strategin är att säkerställa SAS konkurrenskraft i framtiden genom att bolaget koncentrerar sig på kärnverksamheten. ISS har den nödvändiga kompetensen för att kunna erbjuda SAS högklassiga och kostnadseffektiva marktjänster med fokus på kundinriktning. Genom avtalet producerar ISS Palvelut i fortsättningen alla de marktjänster som SAS och dess dotterbolag Blue1 behöver i Finland.

ISS har lång och bred erfarenhet av såväl flygplatsmiljö som ledning av service- och personalprocesser, och sålunda utmärkta möjligheter att vidareutveckla affärsverksamheten för marktjänsterna. Utvidgningen av affärsverksamheten för marktjänsterna stödjer ISS tillväxtstrategi som syftar till att utveckla och skräddarsy allt mer omfattande personaldominerade stödtjänster för de speciella behov som de utvalda kundsegmenten, t.ex. flygtrafiken, har.

− Vi sätter stort värde på den specialkompetens som SGS personal har. SGS affärsverksamhet ger ett nytt, viktigt tillägg till ISS serviceutbud i Finland, säger Mika Martola, direktör på ISS Palvelut.

SAS Group Corporate CommunicationsFor ytterligare information, vänligen kontakta
Mika Martola, direktör, ISS Palvelut, + 358 40 703 5198
Tom Christides VP Corporate Communications SAS, +358 407 523 131SGS Finland är Finlands näst största företag som erbjuder luftfartstrafiken marktjänster. Av de anställda arbetar drygt 250 personer på Helsingfors-Vanda flygplats och resten på de fem övriga flygplatserna i olika delar av Finland. SGS Finland erbjuder bl.a. inchecknings- och gatefunktioner, biljettkontors- och loungetjänster, bagagehanteringsstjänster, lastnings- och avlastningsfunktioner för flygplan samt aircraft servicing-tjänster. SGS Finland omsätter ungefär 20 miljoner euro.

ISS Palvelut Oy producerar personaldominerade stödtjänster för kärnaffärsverksamheten både till företag och till den offentliga sektorn. De kundspecifika servicelösningarna består av bl.a. följande tjänster: entreprenörskap, städning, fastighetsskötsel, kontorstjänster, säkerhetstjänster, cateringtjänster och tekniska tjänster. ISS har ungefär 12 000 professionella anställda, och bolagets servicenätverk omfattar hela Finland. År 2008 hade ISS Palvelut en omsättning på 472 miljoner euro. ISS Palvelut Oy är en del av den internationella ISS-koncernen som är verksam i 50 länder. www.iss.fi, www.issworld.com

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here