Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Avtal mellan SAS och fackföreningar slutfört – nya kollektivavtal förväntas inbringa 500 MSEK i årliga kostnadsbesparingar

March 12, 2010 08:00

SAS koncernen har ingått ett slutligt avtal med fackföreningar representerande piloter och kabinpersonal och uppfyller därmed ett av de villkor som huvudägarna ställt för sin medverkan i företrädesemissionen Den 9 februari 2010 offentliggjorde SAS koncernen att en avsiktsförklaring ingåtts med fackförbunden representerande piloter och kabinpersonal vilken innehöll ett åtagande om årliga kostnadsbesparingar om cirka 500 MSEK. Ett slutligt avtal är ett av villkoren för svenska, danska och norska staternas medverkan i företrädesemissionen och Koncernledningen och fackförbunden har därför haft extrainsatta förhandlingar sedan februari. Inatt ingick SAS ett slutligt avtal med 4 fackförbund representerande kabinpersonal och 4 fackförbund representerande piloter, innebärande 500 MSEK i årliga kostnadsbesparingar genom åtgärder såsom lönesänkningar och frysningar, minskade förmåner/ traktamenten, minskade pensioner och andra ersättningar..

“Dessa nya avtal med fackförbunden är avgörande för den pågående företrädesemissionen och förhandlingarna har varit väldigt intensiva och konstruktiva. Kostnadsbesparingar om 500 MSEK i kollektivavtalen representerar en kraftsamling av alla i SAS för framtiden” säger Mats Jansson, VD och koncernchef för SAS.
Sammantaget har SAS ingått avtal med fackförbund om 2 100 MSEK 2009 och 2010. Det totala kostnadsbesparingsprogrammet under Core SAS är nu 7 800 MSEK.För ytterligare information, vänligen kontakta
Henriette Fenger Ellekrog Vice VD och Koncerndirektör, Human Resources, Kommunikation och Strategi + 46 70 997 1223
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 12 mars 2010 kl. 0800.

Latest news