Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Dom meddelad av Lagmannsretten i Oslo i rättstvisten mellan SAS och Norwegian

March 16, 2010 17:25

SAS blev i Asker og Bærum tingrett den 19 maj 2008 dömd att betala en ersättning till Norwegian på 132 MNOK samt ersättning för Norwegians processkostnader på 6 MNOK. Skadeståndet avsåg förluster som Norwegian hävdade hade uppstått till följd av att Braathens under perioden september 2002 till mars 2004 nyttjat information om Norwegian genom bokningssystemet Amadeus samt att SAS koncernen mottagit ett e-mail från en resebyråanställd med påstådd affärshemlig information om Norwegian. SAS koncernen överklagade domen därför att SAS menade att Norwegian inte hade orsakats några ekonomiska förluster med anledning av dessa händelser. Norwegian överklagade också domen och yrkade högre skadestånd än det utdömda beloppet.

Lagmannsretten i Oslo dömde den 16 mars 2010 SAS koncernen att betala en ersättning om 160 MNOK plus processkostnader. Detta ger SAS en negativ effekt på resultat och likvida medel på ca 200MSEK.

– Vi är besvikna över Lagmannrettens dom. Vi hade gärna sett att den här saken blivit avslutad genom denna dom, men vi noterar att den inte var enhällig och vi kommer nu att granska domen för att värdera om den ska överklagas, säger Mats Jansson, SAS VD och koncernchef.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

För mer information vänligen kontakta:
SAS Pressjour + 47 64 81 88 00

SAS discloses this information pursuant to the Swedish Securities Market Act and/or the Swedish Financial Instruments Trading Act. The information was provided for publication on March 16, 2010, at 5:25 pm CET

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here