Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Endelig omregning af tegningskurs til DKK – til aktietegning ved udnyttelse af tegningsretter

April 27, 2010 16:00

Som tidligere annonceret har SAS AB (“SAS”) besluttet at udstede nye aktier til en værdi af ca. SEK 5 milliarder på basis af tegningsretter med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Tegningskursen er SEK 0,67 pr. aktie. Indehavere af tegningsretter registreret i Danmark der benytter tegningsretter skal betale et beløb i DKK svarende til tegningskursen på SEK 0,67 pr. aktie.

Den endelige valutaomregningskurs er blevet fastlagt, og beregningen gav en pris pr. aktie på DKK 0,523383. Omregningskursen for aktietegning ved udnyttelse af tegningsretter er baseret på ECB’s faste valutakurs kl. 14.15 den 27. april 2010, justeret som beskrevet i det prospekt, der er godkendt af SAS’ bestyrelse og udgivet den 9. april 2010.

Prospektet, tillægsprospekt samt en informationsbrochure på dansk kan bestilles hos Nordea Bank Danmark på telefon +45 33 33 50 92 og på SAS’ websted, www.sasgroup.net.

Yderligere oplysninger fås hos:
Nordea, +45 33 33 50 92
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 8 797 14 51
SAS Group Investor Relations

SAS offentliggør denne information i henhold til den svenske lov om værdipapirmarkeder og den svenske lov om handel med finansielle instrumenter. Offentliggørelse af denne information blev gjort tilgængelig den 27. april 2010 kl. 16.00

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here