Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring av antalet aktier och röster i SAS AB

May 31, 2010 12:00

Den av SAS nyligen genomförda företrädesemissionen har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under maj 2010 ökat enligt följande. Före nyemissionen fanns sammanlagt 2 467 500 000 aktier i SAS motsvarande 2 467 500 000 röster. Antalet aktier och röster ökade genom nyemissionen med 7 402 500 000. Efter slutförandet av nyemissionen finns per den 31 maj 2010 sammanlagt 9 870 000 000 aktier i bolaget, motsvarande 9 870 000 000 röster. 

Genom nyemissionen har aktiekapitalet ökat med 4 959 675 000 kronor och efter registrering av nyemissionen och minskningen av aktiekapitalet relaterat till det s��nkta kvotvärdet uppgår det totala aktiekapitalet till 6 612 900 000 kronor. 

Som tidigare meddelats ska SAS genomföra en sammanläggning av aktier 1:30, med avstämningsdag den 9 juni 2010, vilket kommer att påverka det totala antalet aktier. Ytterligare information och tidplan för sammanläggningen meddelas den 1 juni 2010. 

För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51
SAS Group Investor Relations 

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2010 kl. 12:00

Latest news