Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring av antalet aktier och röster i SAS AB

May 31, 2010 12:00

Den av SAS nyligen genomförda företrädesemissionen har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under maj 2010 ökat enligt följande. Före nyemissionen fanns sammanlagt 2 467 500 000 aktier i SAS motsvarande 2 467 500 000 röster. Antalet aktier och röster ökade genom nyemissionen med 7 402 500 000. Efter slutförandet av nyemissionen finns per den 31 maj 2010 sammanlagt 9 870 000 000 aktier i bolaget, motsvarande 9 870 000 000 röster. 

Genom nyemissionen har aktiekapitalet ökat med 4 959 675 000 kronor och efter registrering av nyemissionen och minskningen av aktiekapitalet relaterat till det s��nkta kvotvärdet uppgår det totala aktiekapitalet till 6 612 900 000 kronor. 

Som tidigare meddelats ska SAS genomföra en sammanläggning av aktier 1:30, med avstämningsdag den 9 juni 2010, vilket kommer att påverka det totala antalet aktier. Ytterligare information och tidplan för sammanläggningen meddelas den 1 juni 2010. 

För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51
SAS Group Investor Relations 

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2010 kl. 12:00

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here