Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring av antalet aktier och röster i SAS AB

June 30, 2010 14:00

Den av SAS nyligen genomförda sammanläggningen av aktier har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under juni 2010 har minskat enligt följande. Före sammanläggningen fanns sammanlagt 9 870 000 000 aktier i SAS motsvarande 9 870 000 000 röster. Efter genomförd sammanläggning om 1:30 finns per den 30 juni 2010 329 000 000 aktier i bolaget, motsvarande 329 000 000 röster. 

Sammanläggningen innebar även att kvotvärdet ökade från 0,67 kronor till 20,10 kronor per aktie.
 

För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51
SAS Group Investor Relations 

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2010 kl. 14.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here