Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring av antalet aktier och röster i SAS AB

June 30, 2010 14:00

Den av SAS nyligen genomförda sammanläggningen av aktier har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under juni 2010 har minskat enligt följande. Före sammanläggningen fanns sammanlagt 9 870 000 000 aktier i SAS motsvarande 9 870 000 000 röster. Efter genomförd sammanläggning om 1:30 finns per den 30 juni 2010 329 000 000 aktier i bolaget, motsvarande 329 000 000 röster. 

Sammanläggningen innebar även att kvotvärdet ökade från 0,67 kronor till 20,10 kronor per aktie.
 

För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51
SAS Group Investor Relations 

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2010 kl. 14.00.

Latest news