Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Koncernledningen tecknar full pro rata-andel i SAS företrädesemission

April 15, 2010 14:11

Onsdagen den 15 april utnyttjade samtliga sex medlemmar i SAS koncernledning hela sin pro rata-tilldelning av teckningsrätter motsvarande ett värde av totalt cirka 1,9 MSEK.

Mats Janson, Koncernchef och VD, utnyttjade den 15 april sina 756 000 teckningsrätter för att teckna aktier i SAS AB till ett genomsnittspris av 0,67 SEK, motsvarande ett sammanlagt värde av 506 520 SEK. Hans totala innehav efter transaktionen uppgår till 1 008 000.

Mats Lönnqvist, Vice VD och CFO, utnyttjade den 15 april sina 810 000 teckningsrätter för att teckna aktier i SAS AB till ett genomsnittspris av 0,67 SEK, motsvarande ett sammanlagt värde av 542 700 SEK. Hans totala innehav efter transaktionen uppgår till 1 080 000.

John S. Dueholm, Vice Koncernchef och Koncerndirektör, utnyttjade den 15 april sina 810 000 teckningsrätter för att teckna aktier i SAS AB till ett genomsnittspris av 0,67 SEK, motsvarande ett sammanlagt värde av 448 873 SEK. Hans totala innehav efter transaktionen uppgår till 893 280.

Henriette Fenger Ellekrog, Vice VD och Koncerndirektör, utnyttjade den 15 april sina 274 500 teckningsrätter för att teckna aktier i SAS AB till ett genomsnittspris av 0,67 SEK, motsvarande ett sammanlagt värde av 183 915 SEK. Hennes totala innehav efter transaktionen uppgår till 366 000.

Mats Lönnkvist, Chefsjurist och Koncerndirektör, utnyttjade den 15 april sina 60 000 teckningsrätter för att teckna aktier i SAS AB till ett genomsnittspris av 0,67 SEK, motsvarande ett sammanlagt värde av 40 200 SEK. Hans totala innehav efter transaktionen uppgår till 80 000.

Benny Zakrisson, Koncerndirektör, utnyttjade den 15 april sina 300 000 teckningsrätter för att teckna aktier i SAS AB till ett genomsnittspris av 0,67 SEK, motsvarande ett sammanlagt värde av 201 000 SEK. Hans totala innehav efter transaktionen uppgår till 400 000.För ytterligare information, vänligen
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

Latest news