Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Mats Jansson lämnar SAS under hösten

August 10, 2010 08:00

Efter fyra år som vd och koncernchef i SAS har Mats Jansson beslutat att lämna sin befattning under hösten 2010. Bolagets styrelse har inlett sökandet efter en efterträdare. – Nästa år blir jag 60, säger Mats Jansson, och då går också mitt kontrakt ut. Jag tycker att jag nu har gjort mitt i SAS. Det återstår fortfarande stora utmaningar för SAS, men plattformen är på plats. Core SAS-strategin med sina omfattande kostnadsbesparingar är etablerad, den finansiella plattformen är säkerställd genom den senaste nyemissionen, vi har blivit starkare på produktsidan och kundnöjdheten har ökat. Bolaget står nu väl rustat för att möta framtiden.
– Det kan därför vara läge för en ny vd att nu ta vid och ytterligare stärka SAS konkurrenskraft och säkra en lönsam tillväxt, säger Mats Jansson.

– Beslutet att lämna bolaget har inte varit lätt. Det har varit fyra spännande och krävande år att leda SAS som verkar i en dynamisk bransch där den ena dagen aldrig är den andra lik. Jag har känt ett starkt stöd från styrelse, ledningsgrupp, och inte minst från alla SAS-medarbetarna, som gör ett fantastiskt jobb, och som verkligen har ställt upp i den för SAS ytterst kritiska och ekonomiskt pressade situationen, säger Mats Jansson.

Styrelseordförande Fritz Schur som i SAS-styrelsen leder arbetet med att finna en efterträdare till Mats Jansson kommenterar:

– Mats har under fyra år slitit dag och natt med att föra SAS genom en svår tid. Han har gjort en storartad insats både kvantitativt och kvalitativt. Men jag har förstått under de senaste veckorna, att han övervägt om det var rätt för honom såväl som för bolaget att fortsätta som vd också in i den nästa fasen för SAS. Därför är vi nu i färd med att rekrytera en ny vd och koncernchef för SAS.

SAS Group HR & CommunicationFör ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS koncernens pressjour tel 08-797 29 44

Latest news