Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Offentliggörande av prospekt avseende nyemission i SAS

April 9, 2010 16:00

Såsom tidigare offentliggjorts har SAS AB (”SAS”) beslutat att genomföra en nyemission av aktier om cirka 5 miljarder SEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Styrelsen för SAS har upprättat ett prospekt avseende företrädesemissionen och noteringen av de nya aktierna på NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Copenhagen och Oslo Børs, vilket har godkänts och registrerats av svenska Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på SAS hemsida, www.sasgroup.net under Investor Relations, på Nordeas hemsida www.nordea.se/placera samt på SEB:s hemsida www.seb.se/prospekt. Prospektet finns även tillgängligt, kostnadsfritt, på SAS huvudkontor (Frösundaviks Allé 1, Solna) och kan, i den mån tillämplig värdepapperslagstiftning medger, beställas från Nordea på telefon: +46 8 678 04 50 (Sverige), +45 33 33 50 92 (Danmark) respektive +47 22 48 62 62 (Norge).

Prospektet i svensk eller engelsk version och/eller en informationsbroschyr på svenska, danska respektive norska kommer från omkring den 14 april 2010 att skickas ut till aktieägare som är direktregistrerade i Euroclear Sweden (tidigare VPC), danska VP Securities respektive norska Verdipapirsentralen. Informationsbroschyren på svenska, danska respektive norska finns även tillgänglig på SAS hemsida, www.sasgroup.net under Investor Relations. Förvaltarregistrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare för information och instruktioner.

För mer information, vänligen kontakta
Nordea Kundservice i
Danmark: +45 33 33 50 92
Norge: +47 22 48 62 62
Sverige: +46 8 678 04 50

Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2010 kl. 16.00

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here