Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Omräkning av teckningskursen till DKK och NOK – för teckning utan stöd av teckningsrätter

May 5, 2010 17:30

Det slutgiltiga utfallet i SAS AB:s (“SAS”) nyemission visar att 99,7 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 3 728 907 697 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 50,4 procent av de erbjudna aktierna. Av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har 24 598 563 aktier tilldelats tecknare i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades den 9 april 2010.

Personer som har tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter i Danmark eller Norge och som har blivit tilldelade aktier, betalar ett belopp i DKK respektive NOK motsvarande teckningskursen 0,67 SEK per aktie.

Valutaomräkningen för teckning utan stöd av teckningsrätter är fastställd och resulterade i ett belopp om 0,519877 DKK att betalas per aktie i Danmark, och i ett belopp om 0,54599 NOK att betalas per aktie i Norge. Omräkningskurserna baseras på ECB:s fixing växelkurs kl. 14:15 den 5 maj 2010, justerad enligt beskrivningen i prospektet.För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51
SAS Group Investor RelationsSAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2010 kl. 17.30.

Latest news