Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Omräkning av teckningskursen till NOK – för teckning med teckningsrätter

April 28, 2010 16:00

Valutaomräkningen är fastställd och resulterade i ett belopp om 0,55100 NOK att betalas per aktie. Omräkningskursen för teckning med teckningsrätter baseras på ECB:s fixing växelkurs kl. 14:15 den 28 april 2009, justerad enligt beskrivningen i prospektet, vilket har godkänts av SAS styrelse och publicerades den 9 april 2010.

Prospektet, tilläggsprospektet och en informationsbroschyr på norska finns tillgängligt hos Nordea Bank Norge på telefonnummer +47 22 48 62 62 och på SAS hemsida www.sasgroup.net.

För mer information, vänligen kontakta
Nordea, +47 22 48 62 62
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 8 797 14 51
SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2010 kl. 16:00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here