Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Omräkning av teckningskursen till NOK – för teckning med teckningsrätter

April 28, 2010 16:00

Valutaomräkningen är fastställd och resulterade i ett belopp om 0,55100 NOK att betalas per aktie. Omräkningskursen för teckning med teckningsrätter baseras på ECB:s fixing växelkurs kl. 14:15 den 28 april 2009, justerad enligt beskrivningen i prospektet, vilket har godkänts av SAS styrelse och publicerades den 9 april 2010.

Prospektet, tilläggsprospektet och en informationsbroschyr på norska finns tillgängligt hos Nordea Bank Norge på telefonnummer +47 22 48 62 62 och på SAS hemsida www.sasgroup.net.

För mer information, vänligen kontakta
Nordea, +47 22 48 62 62
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 8 797 14 51
SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2010 kl. 16:00.

Latest news