Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Omregning av tegningskursen til NOK – for tegning gjennom å utøve tegningsretter

April 28, 2010 16:00

Som tidligere kunngjort har SAS AB (“SAS”) besluttet å utstede ordinære aksjer for cirka SEK 5 milliarder med fortrinnsrett for eksisterende aksjeeiere. Tegningskursen er 0,67 SEK per aksje. Innehavere av tegningsretter som velger å utøve tegningsrettene sine som er registrert i Norge (VPS), skal betale et beløp i NOK som tilsvarer tegningskursen på 0,67 SEK per aksje.

Valutaomregningskursen er fastsatt, og beregningen har gitt en pris per aksje på 0,55100 NOK. Omregningskursen for tegning gjennom å utøve tegningsretter er basert på ECBs fixing vekslingskurs klokken 14.15 den 28. april 2010, justert slik det er beskrevet i prospektet som er godkjent av SAS’ styre og offentliggjort den 9. april 2010.

Prospektet, tilleggsprospektet og en informasjonsbrosjyre på norsk kan fås hos Nordea Bank Norge ved å ringe +47 22 48 62 62 eller ved å laste ned fra SAS’ hjemmeside www.sasgroup.net.

Ønskes flere opplysninger, vennligst kontakt
Nordea, +47 22 48 62 62
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, telefon +46 8 797 14 51
SAS Group Investor Relations

SAS offentliggjør denne informasjonen i henhold til den svenske loven om verdipapirmarkedet og/eller den svenske loven om handel med finansielle instrumenter. Informasjonen ble gjort tilgjengelig for offentligheten den 28. april 2010 klokken 16.00.

Latest news