Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Omregning av tegningskursen til NOK – for tegning gjennom å utøve tegningsretter

April 28, 2010 16:00

Som tidligere kunngjort har SAS AB (“SAS”) besluttet å utstede ordinære aksjer for cirka SEK 5 milliarder med fortrinnsrett for eksisterende aksjeeiere. Tegningskursen er 0,67 SEK per aksje. Innehavere av tegningsretter som velger å utøve tegningsrettene sine som er registrert i Norge (VPS), skal betale et beløp i NOK som tilsvarer tegningskursen på 0,67 SEK per aksje.

Valutaomregningskursen er fastsatt, og beregningen har gitt en pris per aksje på 0,55100 NOK. Omregningskursen for tegning gjennom å utøve tegningsretter er basert på ECBs fixing vekslingskurs klokken 14.15 den 28. april 2010, justert slik det er beskrevet i prospektet som er godkjent av SAS’ styre og offentliggjort den 9. april 2010.

Prospektet, tilleggsprospektet og en informasjonsbrosjyre på norsk kan fås hos Nordea Bank Norge ved å ringe +47 22 48 62 62 eller ved å laste ned fra SAS’ hjemmeside www.sasgroup.net.

Ønskes flere opplysninger, vennligst kontakt
Nordea, +47 22 48 62 62
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, telefon +46 8 797 14 51
SAS Group Investor Relations

SAS offentliggjør denne informasjonen i henhold til den svenske loven om verdipapirmarkedet og/eller den svenske loven om handel med finansielle instrumenter. Informasjonen ble gjort tilgjengelig for offentligheten den 28. april 2010 klokken 16.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here