Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB (publ) justerar konverteringskursen för det konvertibla obligationslånet om 1,6 miljarder kronor som förfaller 2015

April 9, 2010 08:00

SAS AB (publ) (“SAS” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har justerat konverteringskursen för sitt konvertibla obligationslån om 1,6 miljarder kronor som förfaller 2015, med en årlig ränta om 7,5 procent (”Obligationslånet”). Justeringen, i enlighet med punkten 6 (b) (iv) i villkoren för Obligationslånet, har gjorts med anledning av den företrädesemission om 4.959.675.000 kronor som godkändes av Bolagets årsstämma den 7 april 2010.

Efter justeringen kommer konverteringskursen för Obligationslånet att vara 1,55 kronor. I övrigt kvarstår villkoren för Obligationslånet oförändrade.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller att teckna sig för några värdepapper i SAS.

För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2010 kl. 08:00

Latest news