Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-aktien handlas idag exklusive rätt att delta i nyemissionen

April 8, 2010 08:00

Såsom tidigare offentliggjorts godkände årsstämman i SAS AB den 7 april 2010 styrelsens beslut om en företrädesemission av högst 7 402 500 000 aktier till en teckningskurs om 0,67 SEK per aktie. Varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 12 april 2010 ger rätt att teckna 3 nya aktier. SAS-aktien handlas från och med torsdagen den 8 april 2010 exklusive rätt att delta i nyemissionen.

För ytterligare information om företrädesemissionen hänvisas till SAS hemsida www.sasgroup.net.

För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451
Nordea Kundservice, +46 8 678 04 50

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2010 kl. 08:00

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here