Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS beviljas ej prövningstillstånd i Högsta domstolen i Norge

September 30, 2010 12:30

I mars 2010 fattade Lagmannsretten i Oslo ett beslut i ett överklagningsärende rörande en tvist från 2008 mellan SAS och Norwegian Air Shuttle. Domstolen dömde till förmån för Norwegian Air Shuttle, men det var inte ett enhälligt beslut.

SAS har ansökt om prövningstillstånd hos Högsta domstolen i Norge, vilket ej beviljats. Domslutet från Lagmannsretten kommer innebära en negativ effekt om cirka 200 MSEK på koncernens resultat i tredje kvartalet.

 

För mer information, vänligen kontakta

Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51

SAS Group Investor Relations

 

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2010 kl. 1230.

Latest news