Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Cargo ingår förlikning av rättstvister i USA

September 10, 2010 16:00

SAS Cargo är tillsammans med ett stort antal andra flygbolag svarande i ett antal civilrättsliga skadeståndsprocesser i USA (s.k. class actions), vilka inleddes våren 2006 efter att amerikanska myndigheter och EU-kommissionen inlett utredningar om misstänkt prissamordning i flygfraktbranschen.

SAS Cargo har nu ingått ett förlikningsavtal avseende dessa tvister i USA, villkorat av domstolens godkännande. Uppgörelsen innebär att SAS Cargo betalar ett förlikningsbelopp på totalt 13,93 MUSD, jämte vissa kungörelsekostnader, motsvarande totalt ca 105 MSEK, som slutlig reglering av samtliga skadeståndskrav från fraktkunder som köpt frakttjänster direkt av SAS Cargo till, från och inom USA under åren 2000-2006.

Uppgörelsen i USA kommer att ha en total negativ effekt på SAS koncernens likviditet och resultat på ca 105 MSEK under tredje kvartalet 2010.

Ytterligare bakgrundsinformation är tidigare publicerad i SAS koncernens kvartalsrapporter, senast för kvartal 2, 2010.

SAS Group HR & Communication

Latest news