Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS er positiv til at norske myndigheter nå vil gjøre en ny vurdering av forbudet mot fordelsprogrammer på flyreiser innen Norge

December 10, 2010 16:02

Om det var slik at forbudet, sammen med avgiftslettelser, var effektivt som et midlertidig virkemiddel for å fremme konkurranse i 2002, så er situasjonen i det norske flymarkedet i dag radikalt annerledes. Det blir stadig tydeligere at forbudet har gått ut på dato. I dag er flymarkedet i Norge preget av sterk konkurranse mellom jevnbyrdige selskaper.

– Vi er glade for at norske myndigheter nå vil se på dette særnorske forbudet på nytt, sier Robin Kamark, kommersiell direktør i SAS.

Kamark understreker at SAS hele tiden har vært imot forbudet mot bonuspoeng på innenriks luftfart i Norge. Han mener at tiden er inne for at også de som i sin tid støttet innføringen av forbudet, må se at det ikke bidrar til mer konkurranse i dag, men faktisk hindrer konkurranse.

Konkurransesituasjonen i internasjonal luftfart har endret seg radikalt de siste årene.

Norge er det eneste land i verden som har et forbud mot denne type fordelsprogrammer. Samtidig er Norge en viktig del av hjemmemarkedet til SAS, og de selskapene SAS konkurrerer med i Europa har en sterk posisjon i sine hjemmemarkeder.

– Konsekvensen nå er at forbudet kun bidrar til å hindre SAS å tilby hele sitt spekter av produkter og tjenester i Norge. Vår forretningsmodell innebærer mer enn lav pris, vi tilbyr også våre kunder en helhetlig reiseopplevelse med ledende kvalitet i alle ledd. Vi mener norske SAS kunder på reise i Norge fortjener og bli tilbudt tjenester som er på linje med hva alle andre SAS kunder i verden har tilgang til, fortsetter Kamark.

En ny rapport utført av rådgivningsselskapet Copenhagen Economics viser at det i dag ikke er noen sterke bevis for at en ordning med fordelsprogram på innenriks luftfart har hindret etableringen av nye konkurrerende selskaper. Det er snarere grunn til å tro at fordelsprogrammer vil bidra til å øke konkurransen mellom eksisterende flyselskap enn å hindre den.

SAS ser nå frem til en ny gjennomgang av forbudet fra myndighetene.

 For ytterligere informasjon, kontakt Knut Morten Johansen, informasjonssjef, telefon 95 71 92 11 www.twitter.com/SAS (http://www.twitter.com/SAS)  og  www.facebook.com/SAS (http://www.facebook.com/SAS)   Scandinavian Airlines er Nord-Europas ledende flyselskap med over 700 daglige avganger. I 2009 transporterte SAS ca 22 millioner passasjerer med en flåte på 177 fly til 100 destinasjoner i 31 forskjellige land. I Norge har SAS 52 fly av typen Boeing 737 som flyr ca 360 avganger daglig. SAS i Norge fløy ca 10 millioner passasjerer i 2009.     

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here