Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS fasar ut samtliga MD-90 ur flottan

August 26, 2010 14:00

SAS Koncernen har ingått ett 5-årigt leasingavtal avseende sina åtta MD-90-30 flygplan med ett icke namngivet amerikanskt flygbolag. Flygplanen fasas ut och levereras med början tredje kvartalet 2010 fram till slutet av andra kvartalet 2011. MD-90 har, med sitt begränsade antal, varit ett nischflygplan i koncernens flotta. Transaktionen passar därför väl in i SAS strategi att förenkla och standardisera flottan och därmed reducera antalet flygplanstyper. Genomsnittsåldern för MD-90 flygplanen är 13,5 år.

Om SAS flotta

SAS koncernens flotta består av 239 flygplan varav 145 är trafiksatta inom det största flygbolaget Scandinavian Airlines. Nästan 75% av Scandinavian Airlines flygplan är så kallade ”new generation”, när korttids wet-lease och pågående utfasning exkluderas.

 

För mer information, vänligen kontakta

Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51

SAS Group Investor Relations

  

 

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2010 kl. 1400.

Latest news