Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS fasar ut samtliga MD-90 ur flottan

August 26, 2010 14:00

SAS Koncernen har ingått ett 5-årigt leasingavtal avseende sina åtta MD-90-30 flygplan med ett icke namngivet amerikanskt flygbolag. Flygplanen fasas ut och levereras med början tredje kvartalet 2010 fram till slutet av andra kvartalet 2011. MD-90 har, med sitt begränsade antal, varit ett nischflygplan i koncernens flotta. Transaktionen passar därför väl in i SAS strategi att förenkla och standardisera flottan och därmed reducera antalet flygplanstyper. Genomsnittsåldern för MD-90 flygplanen är 13,5 år.

Om SAS flotta

SAS koncernens flotta består av 239 flygplan varav 145 är trafiksatta inom det största flygbolaget Scandinavian Airlines. Nästan 75% av Scandinavian Airlines flygplan är så kallade ”new generation”, när korttids wet-lease och pågående utfasning exkluderas.

 

För mer information, vänligen kontakta

Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51

SAS Group Investor Relations

  

 

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2010 kl. 1400.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here