Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS flygplan rekordfyllda i maj

June 7, 2010 11:00

SAS koncernens trafiktal för maj 2010:Den positiva trenden med förbättrad kabinfaktor och ökande trafik fortsatte i maj vilket ledde till den bästa maj månaden under 2000-talet, sett till kabinfaktorn som var 75,6%. 2,3 miljoner passagerare flög under månaden med SAS och bidrog till en trafikökning med 4,0%. 

Främst är det den interkontinentala trafiken som driver den positiva utvecklingen, men även Europa visar god kabinfaktorutveckling. Det är framförallt affärsresenärerna som ökat sitt resande, vilket bland annat avspeglas i en ökning med över 50% i Business class till Asien. Tecken på återhämtning finns även på några av inrikesmarknaderna, men utvecklingen är fortsatt oberäknelig och osäkerhet kvarstår framförallt när det gäller yieldutvecklingen.

Prognosen för yieldutvecklingen, vilken är ett mått på det genomsnittliga biljettpriset, visar att den kommer vara under något mindre eller samma press under maj som under april. Utfallet i april var 6,6% lägre yield än samma period föregående år. April var dock en extraordinär månad med stora trafikstörningar orsakade av det stängda luftrummet på grund av askmolnet. I samband med detta arbetade SAS personal intensivt med att ta hand om och informera drabbade passagerare. Bland annat skickades nära 300 000 SMS med trafikinformation, och SAS Facebook kanal var bemannad dygnet runt.

 – Det glädjer mig att se trafiktalens utveckling, och framförallt kabinfaktorn som visar att marknadsförutsättningarna successivt förbättras. Vår hantering av trafikstörningarna i samband med askmolnet visar också på skillnaden i service och information mellan olika flygbolag, säger Mats Jansson, SAS VD och koncernchef.

 

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

 

Latest news