Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS först med kurvade inflygningar i daglig flygverksamhet på Stockholm-Arlanda

May 6, 2010 14:12

I slutet av mars fick SAS som första flygbolag det formella tillståndet av Svenska Transportstyrelsen att genomföra så kallade kurvade inflygningar med SAS Boeing 737NG på Stockholm-Arlandas tredje bana 01R.Det innebär i praktiken att inflygningen sker med hjälp av det satellitbaserade GPS-systemet istället för de traditionella markbaserade inflygningssystemen (ILS). I den tillämpning som används på Stockholm-Arlandas tredje bana sker inflygningen till bana 01R i en S-formad kurva. Därmed flyttas bullret i flygplatsens närområde och exponeringen i känsliga områden minskas. Utvecklingen med de kurvade inflygningarna påbörjades 2004 genom ett samarbete mellan SAS och LFV. Sedan dess har de testats i simulator och utvärderats i begränsad skala.

SAS är det första flygbolaget i Europa som har fått ett formellt godkännande att använda RNP AR (Required Navigation Performance Authorization Required) i kommersiell daglig flygverksamhet baserat på EASAs, European Aviation Safety Agency nyligen fastställda regelverk kring sådana inflygningar.

-Vi är stolta över att vara ledande i arbetet med att använda avancerat systemstöd för att effektivisera våra flygningar. Med tekniken bakom de kurvade inflygningar får vi möjlighet att på sikt ytterligare effektivisera våra gröna inflygningar och sänka utsläppen ännu mer, säger Lars Andersen Resare, SAS miljöchef.

SAS har sedan början av 2000-talet varit det drivande flygbolaget i etableringen av gröna inflygningar som innebär att flygplanen glidflyger med motorerna på tomgång sista biten innan landning. Hittills har de traditionella markbaserade inflygningssystemen (ILS) använts vid gröna inflygningar och med hjälp av RNP AR kommer dessa inflygningar att kunna vidareutvecklas. Genom att korta flygvägarna blir de ännu mer effektiva då bränsleförbrukningen och utsläppen reduceras ytterligare.

– Det är en stor fördel för Arlanda – och dess grannar – att SAS driver på utvecklingen. Nu är det vi som flygplatshållare som tillsammans med flygtrafikledningen måste arbeta för att i framtiden kunna erbjuda både gröna och kurvade inflygningar till flygplatsens olika banor, avslutar Jan Lindqvist, Swedavias informationschef på Arlanda

Läs mer om SAS mål att sänka utsläppen per producerad enhet med 50 procent till 2020 på https://www.sasgroup.net/miljo

På Stockholm Arlanda flygplats webbtjänst ”Web trak”, http://arn.webtrak-lochard.com/, kan man exempelvis se SK061 från Östersund genomföra en kurvad inflygning genom att välja den 4 maj klockan 13:27 i webbtjänstens kontrollpanel. Man kan med fördel höja uppspelningshastigheten för att animationen skall gå snabbare.
———————För ytterligare information vänligen kontakta
SAS pressjour 08-797 2944 eller lars.andersen@sas.se

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here