Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS först med miljöcertifieringar

September 23, 2010 15:21

SAS koncernen har idag mottagit både ISO14001 och EMAS certifikat från Bureau Veritas. Därmed är SAS, Blue1 och Widerøe de enda flygbolag i världen som har båda certifieringarna. Flygfraktsverksamheten SAS Cargo är ISO14001 certifierade sedan tidigare och kompletterar nu med EMAS.- Nu har SAS koncernen två internationellt erkända miljöcertifieringar som omfattar hela SAS koncernens verksamhet – allt från det flygoperativa till administrationen. Det är vi ensamma om i världen, säger Lars Andersen Resare, SAS koncernens miljöchef.

– Organisationen i SAS har gjort ett enormt arbete för att säkerställa en effektiv implementering av miljöledningssystement,  säger Klaus Behrndt, lead auditor på Bureau Veritas.

SAS koncernen har en tydlig miljöpolicy med tillhörande miljömål. År 2020 skall de relativa utsläppen av de klimatpåverkande utsläppen per producerad enhet halveras jämfört med år 2006. Omräknat i absoluta tal innebär det att de totala utsläppen skall minska med 20 procent räknat på en fyraprocentig passagerartillväxt under samma period. Detta skall ske genom ett kontinuerligt förbättringsarbete baserat på verksamhetens miljöledningssystem, ökad energieffektivitet, förnyelse av flygplansflottan, effektivare flygledning och låginblandning av ett biobränsle som baseras på hållbara och förnyelsebara källor.

– Många av våra kunder, och då främst företagskunder, efterfrågar miljöcertifierade produkter och tjänster. Nu kan vi erbjuda detta vilket ytterligare befäster vår position som ett av de mest miljöengagerade flygbolagen på marknaden, säger Robin Kamark, SAS kommersiella chef.

Det är inte bara miljön som vinner på det arbetssätt som krävs i ett miljöledningssystem. Det skapar även förutsättningar att sänka verksamhetens kostnader. Ett konkret exempel är SAS bränslebesparingsprojekt där en effektivisering på cirka 4,3 procent var uppnådd vid 2009 års utgång jämfört med år 2005.

Läs mer om SAS koncernens miljöarbete på https://www.sasgroup.net/miljo (https://www.sasgroup.net/miljo)

Kort om ISO14001
ISO är ett standardiseringsorgan som verkar på internationell nivå. Syftet med ISO 14001-standarden är att kartlägga och minska verksamhetens miljöpåverkan samt säkra att det finns ett effektivt ledningssystem som även omfattar verksamhetens miljöarbete.

Kort om EMAS
EMAS ingår i EU-kommissionens aktionsprogram ”Mot en hållbar utveckling”. Utöver det som redan omfattas av ISO14001, kräver EMAS bland annat att medarbetarna involveras i miljöarbetet och at man publicerar de väsentligaste miljöaspekterna och verksamhetens miljöprestanda.För ytterligare information, vänligen kontakta
Lars Andersen Resare, miljöchef SAS koncernen, +46 70 997 2346 eller
SAS koncernens pressjour, +46 8 797 2944 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here