Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS genomför sammanläggning av aktier 1:30

June 1, 2010 11:00

SAS AB:s (”SAS”) årsstämma beslutade den 7 april 2010 att genomföra en sammanläggning av aktier i SAS samt bemyndigade styrelsen att besluta om avstämningsdag. Med bemyndigandet har styrelsen fastställt avstämningsdagen till den 9 juni 2010. 

Sista dagen för handel i SAS aktier på NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Köpenhamn och Oslo Börs före sammanläggningen är den 4 juni 2010. Första dagen för handel i SAS aktier efter sammanläggningen är den 7 juni 2010, vilket innebär att aktiekursen från och med den 7 juni 2010 kommer att avspegla effekten av sammanläggningen. I samband med sammanläggningen kommer SAS aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 7 juni 2010 handlas aktien med en ny ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0003366871. 

Sammanläggningen 1:30 innebär att 30 aktier, envar med kvotvärde 0,67 kronor, läggs samman till en aktie med kvotvärde 20,10 kronor. Genom sammanläggningen kommer antalet aktier i SAS att minska från 9 870 000 000 till 329 000 000. 

För de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier, kommer överskjutande aktier att övergå i SAS ägo och därefter att säljas. Försäljningslikviden från de överskjutande aktierna kommer att betalas ut till berättigade aktieägare omkring den 10 juni 2010 i Danmark och omkring den 15 juni 2010 i Sverige och Norge. Valutaomräkningen för utbetalning av försäljningslikviden i DKK beräknas baserat på ECBs fixing växelkurs den 8 juni 2010 enligt följande formel: EUR/DKK ÷ (EUR/SEK-0,05). Valutaomräkningen för utbetalning i NOK beräknas baserat på ECBs fixing växelkurs den 14 juni 2010 enligt följande formel: EUR/NOK ÷ (EUR/SEK-0,05). 

”Sammanläggningen genomförs för att underlätta handeln i SAS-aktien och därmed förbättra aktiens likviditet. Sammanläggningen kräver inga direkta åtgärder från aktieägarna, men för att undvika en försäljning av överskjutande aktier ska antalet innehavda aktier på avstämningsdagen vara jämnt delbart med 30. Sista dag för handel för att uppnå ett antal aktier jämnt delbart med 30 är den 4 juni 2010”, säger Sture Stølen, ansvarig för SAS Investor Relations. 

Tidsplan för sammanläggningen 2010
4 juni  Sista dagen för handel i SAS aktier före sammanläggningen
– Sista dag med möjlighet att uppnå ett antal aktier som är jämnt delbart med trettio
7 juni  Första dagen för handel i SAS aktier efter sammanläggningen
– Ny aktiekurs och ISIN-kod
9 juni Avstämningsdag för sammanläggningen
omkring 10 juni Utbetalning av likvid för försäljning av överskjutande aktier i Danmark
omkring 15 juni Utbetalning av likvid för försäljning av överskjutande aktier i Sverige och Norge

Ett informationsblad med information om sammanläggningen finns tillgängligt på SAS hemsida. 

För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51
SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2010 kl. 11.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here