Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS ingår avtal om att avyttra Estonian Air

June 4, 2010 13:25

SAS har sedan 2003 en ägarandel på 49 % i det estländska flygbolaget Estonian Air. I enlighet med strategin Core SAS, med fokus på den nordiska hemmamarknaden, har avsikten varit att avyttra SAS ägande i bolaget. 

Idag har SAS koncernen och Estlands regering ingått en principöverenskommelse, som innebär att SAS avyttrar sin andel om 49 %. Estländska staten kommer att tillskjuta cirka 205 MSEK i nytt kapital i en nyemission och SAS kommer att konvertera cirka 20 MSEK av utställda lån till aktiekapital. Efter nyemissionen kommer estländska staten att äga 90 % och SAS att äga 10 % av Estonian Air. SAS har en kvarstående lånefordran på bolaget på 70 MSEK, som förfaller till betalning 2014. 

Transaktionen påverkar inte SAS koncernens resultat eller likviditet. Estonian Air har en option att köpa SAS återstående andel och SAS har option att sälja sin andel till ”Fair Market Value” om fyra år. 

SAS och Estonian Air kommer att fortsätta sitt kommersiella samarbete. 

 

 

Om Estonian Air:
AS Estonian Air, Estlands nationella flygbolag, grundades den 1 december 1991.  Estonian Air ägs av estländska staten, SAS koncernen och investment banken AS Cresco. Estonian Air’s hemmabas är Tallinn Airport. Per idag består flottan av sex flygplan: två Boeing 737-500, två Boeing 737-300 och två Saab 340. 

Om SAS koncernen:
SAS koncernen är norra Europas ledande flygbolag med 25 millioner passagerare under 2009, som flögs till över 134 destinationer, och intäkter uppgående till 45 miljarder SEK. SAS var Europas punktligaste flygbolag under 2009, med en genomsnittlig ankomstpunktlighet om 89.11%. SAS var även det tredje punktligaste flygbolaget i världen 2009. 
 

För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51
SAS Group Investor Relations 

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2010 kl. 1325.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here