Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS kommentar till EU-kommissionens riktliner för finansiellt stöd till flygindustrin

April 27, 2010 13:28

EU-kommissionen har i dag presenterat sina riktlinjer för finansiellt stöd till flygindustrin efter det isländska vulkanutbrottet.SAS konstaterar att Kommissionen går på den linje som SAS och övrig flygindustri förordat, dels när det gäller behov av kortsiktiga likviditetsåtgärder, men också när det gäller den totala kompensationen för de direkta och indirekta kostnader som branschen drabbats av genom flygstoppet.

Kommissionens rapport skall diskuteras bland EU:s transportministrar nästa vecka.

”Kommissionens riktlinjer är en bra och tydlig grund för branschens vidare diskussioner med de Skandinaviska regeringarna när vi ska hantera de finansiella konsekvenserna av naturkatastrofen”, säger Mats Jansson, VD och koncernchef för SAS i en kommentar.

”Nu är det viktigt att man använder sig av dessa riktlinjer på ett likartat sätt i hela Europa, så vi inte får en snedvridning av konkurrensen mellan Europas flygbolag. Det handlar ytterst om att säkerställa samhällets viktiga infrastruktur.”

”Det är väsentligt att det vidare arbetet fortgår i ett högt tempo, så att våra transportministrar kan fatta gemensamma beslut vid sitt möte i nästa vecka runt dessa ersättningsprinciper. Det är nu viktigare än någonsin med politisk handlingskraft på samordnad europeisk nivå”, avslutar Mats Jansson.

SAS Group Corporate CommunicationsSAS koncernens pressjour: +46 8 797 2944

Latest news