Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen ger ut obligationer om 1 miljard SEK

May 14, 2010 08:30

SAS koncernen har genomfört en upplåning om 1 miljard SEK genom ett seniort obligationslån som inte är säkerställt. Transaktionen har slutförts idag. Obligationerna förfaller till betalning den 14 maj, 2012, och SAS har möjlighet att förlänga förfallodatumet för obligationerna ytterligare tolv månader. Obligationerna ingår som en del av refinansieringen av koncernens lån.

Obligationerna placerades huvudsakligen hos nordiska och andra europeiska institutionella investerare. Investerare förband sig den 26 mars, 2010, att teckna obligationer villkorat bland annat av att nyemissionen slutfördes. SAS publicerade det slutliga resultatet för nyemissionen den 5 maj, 2010, vilken var övertecknad med 50%.

SEB var Sole Bookrunner och Co-ordinator för transaktionen. SEB och Pareto Securities var Joint Lead Managers.För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51
SAS Group Investor RelationsSAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappers-marknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2010 kl. 08.30.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here