Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens finansiella kalender 2011

December 8, 2010 16:00

SAS koncernen planerar att under 2011 avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2010              2011-02-09
Årsredovisning 2010                      2011-03-17
Delårsrapport jan-mar 2011           2011-05-10
Delårsrapport apr-jun 2011            2011-08-17
Delårsrapport jul-sep 2011             2011-11-08
Årsstämma
SAS AB’s årsstämma planeras att äga rum den 11 april 2011.
Trafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2011 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). (Trafiktal för december månad kommer att publiceras den 11 januari 2011).

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Financial Calendar
SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news