Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafik ökade under mars med 3,4% med en fortsatt stark kabinfaktorförbättring

April 9, 2010 11:05

För andra månaden i rad ökade antalet transporterade passagerare och uppgick till 2,2 miljoner. Svensk inrikestrafik hade den största tillväxten. SAS flög under månaden betydligt mer välfyllda flygplan och koncernens totala kabinfaktor steg med 8,6 procentenheter till 73,1%. SAS koncernens kabinfaktor har nu förbättrats nio månader i rad. Störst förbättring under mars hade de interkontinentala linjerna där kabinfaktorn steg med 12,5 procentenheter till 86,3%.

Yielden sjönk under februari med 10,5% jämfört med föregående år, men det bör samtidigt noteras att yielden ökade i 2009, främst på grund av införandet av bränsletillägg. Intäkterna i relation till kapaciteten (RASK) sjönk enbart 0,7% under februari genom att den lägre yielden kompenserades av den positiva kabinfaktorutvecklingen. För mars förväntas en fortsatt svag yield till följd av den fortsatt svaga ekonomiska utvecklingen samt effekter av att påsken delvis inföll i mars 2010 medan den 2009 enbart var i april.

– Trafikutvecklingen har varit positiv i mars och det är särskilt glädjande att vår trafik åter växer efter stora kapacitetsreduktioner. Att intäkterna i relation till vår kapacitet enbart sjönk marginellt visar på en god balans mellan utbud och efterfrågan. Vår punktlighet var även fortsatt hög under mars

Införandet av Core SAS fortgår som planerat. Vi genomför med full kraft kostnadsprogrammet som totalt uppgår till 7,8 miljarder SEK, säger Mats Jansson, VD och koncernchef SAS AB.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here