Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för februari 2010: Liten tillväxt i antal passagerare under februari

March 5, 2010 11:01

SAS koncernens antal passagerare ökade under februari med 0,3% och uppgick till 1,8 miljoner. Tillväxten beror framför allt på ökat antal passagerare på de intraskandinaviska linjerna samt svensk inrikes. Trafiken mätt i transporterade passagerarkilometer minskade under månaden med 3,1% till följd av kapacitetsreduktioner på de längre internationella linjer. Kabinfaktorn fortsatte att förbättras med betydande 5 procentenheter och uppgick till 66,9%. Detta är den åttonde månaden i följd som kabinfaktorn förbättrades för koncernen.

Yielden fortsätter att sjunka och sjönk under januari med 14 % jämfört med föregående år, men det bör samtidigt noteras att yielden ökade i januari 2009. Mätt i relation till kapaciteten var intäktsminskningen 8-9% (RASK). För februari förväntas en fortsatt svag yield till följd av den svaga ekonomiska utvecklingen och hård konkurrens. Den lägre yielden motverkas delvis av den positiva kabinfaktorutvecklingen.

Trots delvis svåra vinterväderförhållanden i Skandinavien under februari månad uppgick Scandinavian Airlines punktlighet till 81,8% och 98,3% av planerade flygningar genomfördes, vilket i relation till andra transportsätt och flygbolag i Europa är en mycket god prestation.

– Det är positivt att vi trots våra kraftiga kapacitetsreduktioner kan uppvisa en liten passagerartillväxt. Det visar återigen att våra offensiva marknadsinitiativ har effekt. Vårt kvalitetsarbete ger resultat, vilket inte minst är tydligt under februari där stora delar av den övriga transportbranschen i Skandinavien haft stora problem men vi trots detta har en god punktlighet och enbart behövt ställa in 1,7% av våra flygningar. Inställda tåg förklarar en del av trafikökningen inom Skandinavien i februari.

Implementeringen av Core SAS pågår planenligt. Vi befinner oss nu i fasen att slutföra förhandlingarna med berörda fackföreningar om de 0,5 mdr SEK i besparingar relaterade till kollektivavtalen och genomför med full kraft övriga kostnadsåtgärder på 7,3 mdr SEK, säger Mats Jansson, VD och koncernchef SAS AB.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news