Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS säljer MD-80 flygplan till det amerikanska flygbolaget Allegiant

January 4, 2010 14:25

SAS koncernen reducerar i enlighet med Core SAS strategin, sin flygplansflotta med 21 flygplan. Vid slutet av december 2009 har redan 18 MD-80 flygplan tagits ur trafik. Resultatet av reduceringarna har medfört att SAS har haft ett överskott av äldre flygplan av modellen MD-80.

SAS har signerat ett avtal där det nordamerikanska flygbolaget Allegiant övertar 18 stycken MD-80. Flygplanen levererades till SAS mellan åren 1985 till 1991. SAS kommer att leverera flygplanen till Allegiant under första halvåret 2010.

Allegiant har tidigare köpt 13 MD-80 av SAS och anser att SAS MD-80 är de bästa som kan erbjudas på marknaden.

Efter försäljningen har SAS koncernen totalt 191 flygplan i operativ drift där kvarvarande
MD-80 utgör 24 stycken. De MD-80 som finns kvar i SAS flygplansflotta är kostnadseffektiva flygplan och kommer även att användas för att hantera säsongsmässiga variationer i SAS koncernens flygplansbehov.

Försäljningen kommer att reducera SAS koncernens finansiella netto skuld med cirka 200 MSEK. Ingen reavinst uppstår då försäljningssumman är lika med det bokförda värdet.

SAS Group Corporate CommunicationsFör ytterligare information, vänligen kontakta
SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here